Teorija

Uzdevumi

1. Romiešu cipari

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Romiešu cipari (1 - 10)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Romiešu cipari (pilni desmiti)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Arābu cipari > romiešu cipari (11 - 29)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Arābu cipari > romiešu cipari (40 - 49; 90 - 100)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Arābu cipari > romiešu cipari (simti)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Arābu cipari > romiešu cipari (gadaskaitļi)

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Romiešu cipari > arābu cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Romiešu cipari > arābu cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
13. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Testi

1. Romiešu cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Trīsciparu skaitļi

Grūtības pakāpe: zema

8♦

Metodiskie materiāli