Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21♦
1. Reizrēķins 3 vienādojumos 3♦
2. Draudzīgie skaitļi reizināšanā vai dalīšanā 6♦
3. Reizināšanas pārvietojamība un savienojamība 3♦
4. Reizināšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 5♦
5. Darbības locekļu nosaukumi 1♦
6. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 3♦