Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Pirmskaitlis un salikts skaitlis 1♦
2. Pirmskaitļu nosaukšana (no - līdz) 3♦
3. Pirmskaitļu nosaukšana pēc pēdējā cipara 7♦
4. Saliktu skaitļu dalītāji 3♦