Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Kvadrātmetri un kvadrātcentimetri 3♦
2. Āri un hektāri 2♦
3. Pāreja uz lielākām laukuma vienībām 2♦
4. No ha uz kvadrātmetriem 1♦