Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Decimāldaļas VISC programmas 5. klases 11. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimālie mēri
2. Garuma mēri Garums (attālums) - metros, mili-, centi-, deci-, ...
3. Laukuma mēri Laukums (platība) - hektāri, āri, kvadrātmetri.
4. Laukuma mēru pārveidojumi Laukuma vienības
5. Tilpuma mēri (litri) Tilpums (apjoms) - litros, mili-, deka-, hekto.
6. Tilpuma mēri (kubvienības) mm^3, cm^3, dm^3, m^3 un to saistība ar litriem.
7. Tilpuma mēru pārveidojumi Tilpuma vienības
8. Masas mēri Masa (svars) - grami, kilogrami, centneri, tonnas.
9. Naudas mēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Garums (attālums) - metros.
2. Laukuma mēri (ha un a) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Laukums (platība) - hektāri, āri.
3. Masas mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masa (svars) - tonnas, centneri, grami.
4. Pāreja no eiro uz centiem 1. izziņas līmenis zema 1p.
5. Mērvienības no km uz metriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kilometri decimāldaļās.
6. Mērvienības no cm uz metriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Centimetri 1 - 90.
7. Mērvienības no metriem uz kilometriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Metri 10 - 90.
8. Decimāldaļu atņemšana, mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības ar garuma mērvienībām.
9. Mērvienības no cm^2 uz kvadrātmilimetriem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Divu laukumu salīdzināšana
10. Mērvienības no cm^2 uz kvadrātdecimetriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. cm^2 + dm^2
11. Mērvienības no cm^2 uz kvadrātmetriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātcentimetri 1000-2000.
12. Laukuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Hektāri, āri, kvadrātmetri.
13. Tilpuma vienības 2. izziņas līmenis augsta 1p. Decimāldaļa reiz vesels skaitlis. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
14. Tilpuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tilpums (apjoms) - litros.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mēri Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Tonnas Citi zema 1p. 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
3. Masas mēri un skaits Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimālie mēri 00:00:00 vidēja 4p. Naudas, garuma, platuma, masas, tilpuma mēri.