Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Decimāldaļas VISC programmas 5. klases 11. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimālie mēri
2. Garuma mēri Garums (attālums) - metros, mili-, centi-, deci-, ...
3. Laukuma mēri Laukums (platība) - hektāri, āri, kvadrātmetri.
4. Laukuma mēru pārveidojumi Laukuma vienības
5. Tilpuma mēri (litri) Tilpums (apjoms) - litros, mili-, deka-, hekto.
6. Tilpuma mēri (kubvienības) mm^3, cm^3, dm^3, m^3 un to saistība ar litriem.
7. Tilpuma mēru pārveidojumi Tilpuma vienības
8. Masas mēri Masa (svars) - grami, kilogrami, centneri, tonnas.
9. Naudas mēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Garums (attālums) - metros.
2. Laukuma mēri (ha un a) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Laukums (platība) - hektāri, āri.
3. Masas mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masa (svars) - tonnas, centneri, grami.
4. Pāreja no eiro uz centiem 1. izziņas līmenis zema 1♦
5. Mērvienības no km uz metriem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kilometri decimāldaļās.
6. Mērvienības no cm uz metriem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Centimetri 1 - 90.
7. Mērvienības no metriem uz kilometriem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Metri 10 - 90.
8. Decimāldaļu atņemšana, mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Darbības ar garuma mērvienībām.
9. Mērvienības no cm^2 uz kvadrātmilimetriem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Divu laukumu salīdzināšana
10. Mērvienības no cm^2 uz kvadrātdecimetriem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ cm^2 + dm^2
11. Mērvienības no cm^2 uz kvadrātmetriem 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Kvadrātcentimetri 1000-2000.
12. Laukuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Hektāri, āri, kvadrātmetri.
13. Tilpuma vienības 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Decimāldaļa reiz vesels skaitlis. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
14. Tilpuma mēri 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Tilpums (apjoms) - litros.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mēri Citi vidēja 1♦ 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Tonnas Citi zema 1♦ 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
3. Masas mēri un skaits Citi zema 1♦ 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimālie mēri 00:00:00 vidēja 4♦ Naudas, garuma, platuma, masas, tilpuma mēri.