Teorija

Uzdevumi

1. Decimāldaļas reizināšana ar 10, 100, 1000,...

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Decimāldaļas dalīšana ar 10, 100, 1000,...

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Decimāldaļa reiz vesels skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana ar 0; 1.

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Datu nolasīšana. Dalījums decimāldaļa

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Preces daudzums un cena

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Decimāldaļu dalīšana, rezultāts šķiru vienība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Decimāldaļa reiz veseli simti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Decimāldaļa reiz vesels skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Decimāldaļas reizināšana ar decimālo vienību

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Darbības ar decimāldaļām teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
6. Decimāldaļas. Cik reižu lielāks?

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Reizināšana. Naudas mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Nezināmā dalītāja aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

Metodiskie materiāli