Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustību uzdevumi Attālums, laiks, ātrums, nezināmā aprēķināšana.
2. Teksta uzdevumi par sastapšanos Brauc viens otram pretim. Doti 5 jautājumi, kopā 6 darbības.
3. Ātrums. Ātruma mēru pārveidojumi Vienkārši mēru pārveidojumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums. Ātruma mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ātruma aprēķināšana. Vienkārši mēru pārveidojumi
2. Ātruma mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienkārši mēru pārveidojumi
3. Ceļš, laiks, ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Tabula ar 3 piem. Realitātei atbilstoši ātrumi
4. Laika un ātruma mēri 2. izziņas līmenis augsta 1p. Dots ātrums km/h, jānosaka veiktais ceļš minūtēs
5. Laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 1 darbība.
6. Ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. 1 darbība.
7. Kustība pretējos virzienos. Ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attāluma aprēķināšana. 3 darbības.
8. Ātruma, ceļa un laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 jautājumi, sākumā aprēķina ātrumu, tad mainās laiks un nobrauktais ceļš
9. Kustība vienā virzienā. Attāluma un laika rēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 darbības. Strukturēts uzdevums. Attāluma, laika aprēķināšana.
10. Sastapšanās laika aprēķināšana. Suņuki 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 2 darbības. Ātrumu summa
11. Sastapšanās. Katra ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Brauc viens otram pretim. 4 darbības
12. Laiku starpība pārgājienā 2. izziņas līmenis augsta 6p. Kustību uzdevums, laiku starpība.4 jautājumi. 4 darbības. Ieteicams vispirms klasē atrisināt līdzīgu uzdevumu.
13. 5 jautājumi par sastapšanos 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Brauc viens otram pretim. Doti 5 jautājumi, kopā 6 darbības.
14. Ceļa aprēķināšana. Pulkstenis 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 3 darbības. Pulksteņa laiki.
15. Ātruma starpības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Automašīnas ātrums. 3 darbības.
16. Mērvienības. Minūšu pārvēršana stundās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atbildē stundas un minūtes.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļa aprēķināšana Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Laika rēķini Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Laika rēķini kustību uzdevumā Citi augsta 9p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums, ceļš, laiks 00:00:00 vidēja 12p.
2. Kustība vienā virzienā 00:00:00 vidēja 4p.
3. Kustība pretējos virzienos 00:00:00 vidēja 6p.
4. Uzdevumi par sastapšanos 00:00:00 vidēja 13p.