Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustību uzdevumi Attālums, laiks, ātrums, nezināmā aprēķināšana.
2. Teksta uzdevumi par sastapšanos Brauc viens otram pretim. Doti 5 jautājumi, kopā 6 darbības.
3. Ātrums. Ātruma mēru pārveidojumi Vienkārši mēru pārveidojumi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums. Ātruma mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ātruma aprēķināšana. Vienkārši mēru pārveidojumi
2. Ātruma mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienkārši mēru pārveidojumi
3. Ceļš, laiks, ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Tabula ar 3 piem. Realitātei atbilstoši ātrumi
4. Laika un ātruma mēri 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Dots ātrums km/h, jānosaka veiktais ceļš minūtēs
5. Laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ 1 darbība.
6. Ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ 1 darbība.
7. Kustība pretējos virzienos. Ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Attāluma aprēķināšana. 3 darbības.
8. Ātruma, ceļa un laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 3 jautājumi, sākumā aprēķina ātrumu, tad mainās laiks un nobrauktais ceļš
9. Kustība vienā virzienā. Attāluma un laika rēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 3 darbības. Strukturēts uzdevums. Attāluma, laika aprēķināšana.
10. Sastapšanās laika aprēķināšana. Suņuki 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 2 darbības. Ātrumu summa
11. Sastapšanās. Katra ceļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Brauc viens otram pretim. 4 darbības
12. Laiku starpība pārgājienā 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Kustību uzdevums, laiku starpība.4 jautājumi. 4 darbības. Ieteicams vispirms klasē atrisināt līdzīgu uzdevumu.
13. 5 jautājumi par sastapšanos 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Brauc viens otram pretim. Doti 5 jautājumi, kopā 6 darbības.
14. Ceļa aprēķināšana. Pulkstenis 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ 3 darbības. Pulksteņa laiki.
15. Ātruma starpības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Automašīnas ātrums. 3 darbības.
16. Mērvienības. Minūšu pārvēršana stundās 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Atbildē stundas un minūtes.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļa aprēķināšana Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Laika rēķini Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Laika rēķini kustību uzdevumā Citi augsta 9♦ 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ātrums, ceļš, laiks 00:00:00 vidēja 12♦
2. Kustība vienā virzienā 00:00:00 vidēja 4♦
3. Kustība pretējos virzienos 00:00:00 vidēja 6♦
4. Uzdevumi par sastapšanos 00:00:00 vidēja 13♦