Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Izpratne par dalījuma lielumu izmaiņu 1♦
2. Tuvināts dalījums II 1♦
3. Dalīšana, atmetot nulles 3♦
4. Garuma mēru attiecība 1♦