Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. Jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 3♦
2. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji 4♦
3. Jauktu skaitļu atņemšana ar dažādiem saucējiem 3♦
4. Jauktu skaitļu starpība. Sarežģīti aprēķini 6♦
5. Nezināms saskaitāmais. Jaukti skaitļi, dažādi saucēji 4♦