Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas un jaukti skaitļi VISC programmas 5. un 8. temats.
3. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu ar dažādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana Trīs piemēri.
2. Jauktu skaitļu atņemšana Daļas ar dažādiem saucējiem, viena veselā pārveidošana par neīstu daļu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi pirmskaitļi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Saucēji ir pirmskaitļi (no 3 līdz 13).
2. Daļu summa, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16.
3. Daļu starpība, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi līdz 10.
4. Daļu starpība, ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kopsaucējs līdz 60.
5. Daļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu.
6. Jauktu skaitļu summa, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
7. Daļu starpība, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
8. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst veselo un nesaīsināmu daļu.
9. Daļu summa, ja saucēji satur vienu un to pašu reizinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Papildjautājums par kopīgo reizinātāju. Katrs saucējs satur vienu un to pašu lielu reizinātāju.
10. Daļu atņemšana, ja saucēji ir dažādi lieli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Strukturēts uzdevums. Katrs saucējs satur vienu un to pašu reizinātāju - lielu skaitli.
11. Jauktu skaitļu atņemšana ar dažādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Katrs saucējs satur vienu un to pašu reizinātāju - lielu skaitli. Veselos viegli atņemt. Ja racionāli risina, iegūst nesaīsināmu daļu.
12. No veselā atņem īstu daļu 1. izziņas līmenis zema 1♦ 1 veselo pārveido par neīstu daļu.
13. No veselajiem atņem īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Par neīstu daļu pārveido tikai vienu veselo.
14. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju. Dažādi saucēji, viens veselais.
15. Jaukta skaitļa un daļas starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Veselais jāpārveido neīstā daļā. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju.
16. Jauktu skaitļu starpība. Sarežģīti aprēķini 2. izziņas līmenis augsta 6♦ Strukturēts uzdevums. Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu.
17. Jauktu skaitļu starpība, ja dažādi saucēji un veselais jāpārveido 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Viens veselais jāpārveido neīstā daļā. Abi saucēji satur vienādu reizinātāju. Racionāli risinot, uzreiz iegūst nesaīsināmu daļu
18. Vienādojums, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Atrast nezināmo, atņemot. Rezultāts ir jāsaīsina.
19. Nezināms saskaitāmais. Jaukti skaitļi, dažādi saucēji 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Nezināmais saskaitāmais. Rezultātā daļa ir jāsaīsina.
20. Nezināms mazinātājs. Jaukti skaitļi, dažādi saucēji 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Dažādi saucēji. Atbilde ir jāsaīsina.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopsaucējs Citi zema 1♦ Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 2014. gadā.
2. Daļu atņemšana Citi vidēja 1♦ 6. klases ieskaites matemātikā paraugs.
3. Daļu atņemšana Citi vidēja 2♦ 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
4. Daļu saskaitīšana Citi vidēja 1♦ 2010. gada valsts ieskaites paraugs.
5. Daļu summa Citi vidēja 1♦ 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu saskaitīšana un atņemšana 00:00:00 vidēja 11♦
2. Jauktu skaitļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji dažādi 00:00:00 vidēja 20♦

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauktu skaitļu atņemšana, ja saucēji vienādi 00:00:00 vidēja 14♦ Atkārtojums. Veselā pārveidošana par neīstu daļu.