Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas un jaukti skaitļi VISC programmas 5. un 8. temats.
3. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas dalīšana ar veselu skaitli
2. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas dalīšana ar veselo 1. izziņas līmenis zema 2♦ Skaitītājs un dalītājs ir vienādi. Saīsināšana no reizinājuma.
2. Daļas dalīšana ar veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saīsināšana no reizinājuma.
3. Jaukta skaitļa dalīšana, kad veselo nav jāpārveido 1. izziņas līmenis zema 2♦ Veselo un daļu dala atsevišķi.
4. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Strukturēts uzdevums - jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
5. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jaukto skaitli jāpārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
6. Teksta uzdevums par apsveikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļas dalīšana ar veselu skaitli. Saīsināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbība ar jauktu skaitli Citi vidēja 1♦ 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas un jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli 00:00:00 vidēja 10♦ 3 skaitliski uzdevumi un 1 teksta uzdevums.