Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Strukturēts trejskaitļu uzdevums ar attiecības paņēmienu. Pirkšana 3♦
2. Trejskaitļu uzdevums par laiku un ceļu. Attiecības paņēmiens 3♦