Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Trīsciparu skaitlis dots ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem 1♦
2. Cik un kādus divciparu skaitļus var izveidot no trim cipariem 3♦
3. Burta skaitliskās vērtības noteikšana vienādojumā un nevienādībā 2♦
4. Burta vērtības noteikšana atpakaļejošā secībā 1♦