Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu pieraksts līdz 100

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Pāra un nepāra skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Skaitļa kaimiņi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Skaitļu virkne ar nosacījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
5. Skaitļu stars. Burtam atbilstošais skaitlis

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
6. Cik un kādus divciparu skaitļus var izveidot no trim cipariem

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
7. Skaitļu virknei pašam jāatrod nosacījums un jāpabeidz

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
8. Burta skaitliskās vērtības noteikšana vienādojumā un nevienādībā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Burta vērtības noteikšana atpakaļejošā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Skaitļi un cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Skaitļu virknes

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli