Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas 4. klases matemātikā ISEC programmas fragments.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas jēdziens. Skaitītājs un saucējs
2. Pamatdaļas jēdziens. Vienādas daļas
3. Pamatdaļu salīdzināšana Izpratnes veidošana, izmantojot zīmējumus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Pamatdaļa zīmējumā (četrstūri) 1. izziņas līmenis vidēja 1♦
3. Pamatdaļas veselajā 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izpratne par pamatdaļu skaitu vienā veselā.
4. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību.
5. Pamatdaļa no laika vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt daļu no stundas/min.
6. Pamatdaļas no laika vienībām teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Prasme iegūt (2 darbības) un salīdzināt laika vienības.
7. Pamatdaļa no garuma, laukuma mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt daļu no dotās vienības (m,dm,c,ha).
8. Pamatdaļa no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt daļu no simtiem.
9. Pamatdaļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast mazāko/lielāko daļu.
10. Pamatdaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pamatdaļas (noteikt, kura lielāka). Skaidrojumā zīmējums.
11. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izpratne par pamatdaļu iegūšanu, salīdzināšanu.
12. Pamatdaļu uzrakstīšana un salīdzināšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Veido izpratni par pamatdaļu iegūšanu. Salīdzina pamatdaļas, aizpilda tabulu.
13. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Platums ir pamatdaļa no garuma. Līdz 100.
14. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā. Perimetrs 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Platums ir pamatdaļa no garuma. Līdz 100.
15. Pamatdaļa teksta uzdevumā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Platums ir pamatdaļa no garuma. Jāaprēķina par cik platums ir mazāks. Līdz 100.
16. Pamatdaļa teksta uzdevumā par lpp. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Prasme aprēķināt pamatdaļu un atņemt.
17. Pamatdaļu skaits veselajā 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izpratnes vingrinājums ar zīmējumu atbilžu soļos. Ieteicams izpildīt pirms nākošā uzdevuma par ceļa garumu.
18. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.
19. Pamatdaļas. Nobrauktais ceļš attiecībā pret visu ceļu 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Prasme noteikt viena skaitļa attiecību pret otru skaitli. Teksta uzdevums. Viena darbība.
20. Pamatdaļas noteikšana, ja dots veselais un daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jānosaka, kāda daļa ir viens skaitlis attiecībā pret otru skaitli.
21. Pamatdaļas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt daļu no dotās vienības.
22. Pamatdaļa teksta uzdevumā par iepirkšanos 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Cenas pazemināšana par pamatdaļu. Grūts teksta uzdevums ar četrām darbībām.
23. Daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Noteikt daļu no simtiem.
24. Daļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrast mazāko/lielāko daļu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļa no diennakts stundām Citi vidēja 2♦ 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļas 00:00:00 zema 4♦ Izpratne par pamatdaļu.
2. Pamatdaļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 10♦ Prasme noteikt lielāko pamatdaļu, izdarīt secinājumu. 4 uzdevumi.
3. Vairāku darbību teksta uzdevumi par pamatdaļām 00:00:00 augsta 10♦ Prasme izmantot " par vairāk , par mazāk". 3 teksta uzdevumi: par taisnstūri, par lapaspusēm un naudas rēķiniem.