Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas 4. klases matemātikā ISEC programmas fragments.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas jēdziens. Skaitītājs un saucējs
2. Pamatdaļas jēdziens. Vienādas daļas
3. Pamatdaļu salīdzināšana Izpratnes veidošana, izmantojot zīmējumus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Pamatdaļa zīmējumā (četrstūri) 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Pamatdaļas veselajā 1. izziņas līmenis zema 1p. Izpratne par pamatdaļu skaitu vienā veselā.
4. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību.
5. Pamatdaļa no laika vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt daļu no stundas/min.
6. Pamatdaļas no laika vienībām teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme iegūt (2 darbības) un salīdzināt laika vienības.
7. Pamatdaļa no garuma, laukuma mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt daļu no dotās vienības (m,dm,c,ha).
8. Pamatdaļa no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt daļu no simtiem.
9. Pamatdaļu salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast mazāko/lielāko daļu.
10. Pamatdaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatdaļas (noteikt, kura lielāka). Skaidrojumā zīmējums.
11. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpratne par pamatdaļu iegūšanu, salīdzināšanu.
12. Pamatdaļu uzrakstīšana un salīdzināšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veido izpratni par pamatdaļu iegūšanu. Salīdzina pamatdaļas, aizpilda tabulu.
13. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Platums ir pamatdaļa no garuma. Līdz 100.
14. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā. Perimetrs 2. izziņas līmenis augsta 2p. Platums ir pamatdaļa no garuma. Līdz 100.
15. Pamatdaļa teksta uzdevumā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Platums ir pamatdaļa no garuma. Jāaprēķina par cik platums ir mazāks. Līdz 100.
16. Pamatdaļa teksta uzdevumā par lpp. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prasme aprēķināt pamatdaļu un atņemt.
17. Pamatdaļu skaits veselajā 1. izziņas līmenis zema 1p. Izpratnes vingrinājums ar zīmējumu atbilžu soļos. Ieteicams izpildīt pirms nākošā uzdevuma par ceļa garumu.
18. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.
19. Pamatdaļas. Nobrauktais ceļš attiecībā pret visu ceļu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Prasme noteikt viena skaitļa attiecību pret otru skaitli. Teksta uzdevums. Viena darbība.
20. Pamatdaļas noteikšana, ja dots veselais un daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka, kāda daļa ir viens skaitlis attiecībā pret otru skaitli.
21. Pamatdaļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt daļu no dotās vienības.
22. Pamatdaļa teksta uzdevumā par iepirkšanos 2. izziņas līmenis augsta 4p. Cenas pazemināšana par pamatdaļu. Grūts teksta uzdevums ar četrām darbībām.
23. Daļas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt daļu no simtiem.
24. Daļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrast mazāko/lielāko daļu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļa no diennakts stundām Citi vidēja 2p. 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļas 00:00:00 zema 4p. Izpratne par pamatdaļu.
2. Pamatdaļu salīdzināšana 00:00:00 vidēja 10p. Prasme noteikt lielāko pamatdaļu, izdarīt secinājumu. 4 uzdevumi.
3. Vairāku darbību teksta uzdevumi par pamatdaļām 00:00:00 augsta 10p. Prasme izmantot " par vairāk , par mazāk". 3 teksta uzdevumi: par taisnstūri, par lapaspusēm un naudas rēķiniem.