Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta uzdevumi - divu lielumu summas Divi risinājuma veidi, ja preču cenas sakrīt (pēc J. Menča)
2. Teksta uzdevumi Teksta uzdevumi, to risināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divu lielumu summas iegūšana 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Strukturēts uzdevums, prasīts divu veidu risinājums. Jāzina reizrēķins, divciparu skaitļu saskaitīšana
2. Teksta uzdevums par divu lielumu summu 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atsevišķā skaita aprēķināšana, ja zināma cena un kopīgais skaits.
3. No divu ceļu summas jāiegūst ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Strukturēts uzdevums par ātruma aprēķināšanu. 2 darbības
4. No divu ceļu summas jāiegūst atsevišķie lielumi 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Ātruma aprēķināšana, atsevišķo ceļu aprēķināšana. 4 darbības
5. No divu lielumu summas jāiegūst atsevišķais skaits 2. izziņas līmenis vidēja 7♦ Strukturēts uzdevums par žurnālu cenas un skaita aprēķināšanu. 4 darbības
6. No divu lielumu summas jāiegūst atsevišķā cena 2. izziņas līmenis augsta 7♦ Par saldējuma cenas un skaita aprēķināšanu katrā no divām kastēm. Pāreja no eiro uz centiem. 4 darbības

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta uzdevumi par divu lielumu summu 00:00:00 augsta 12♦ Augstas grūtības pakāpes teksta uzdevumi par ceļu ātrumu, cenu un skaitu, ja ir zināma lielumu summa.