Teorija

Atceries skaitļu šķiras!
 
ku bezjaut.PNG ska.PNG
Uzdevums:
Saskaiti vienu zem otra 37+42
 
Saskaitāmos raksta vienu zem otra tā, lai
1) vieni ir zem vieniem 
2) desmiti ir zem desmitiem,
 
Pirmos saskaita vienus, tad saskaita desmitus.
 
Skaitļu summu raksta zem svītras.
Piemērs:
+3742¯79          
 7 vieni plus 2 vieni ir 9 vieni,         7 + 2 = 9,  
šos 9 vienus raksta zem vieniem,
  
3 desmiti plus 4 desmiti ir 7 desmiti,         3 + 4 = 7,
šos 7 desmitus raksta zem desmitiem.
  
Iegūta summa 7 desmiti un 9 vieni jeb 79.
 
Dažreiz, saskaitot vienus, ir jāpāriet jaunā desmitā. Vēro pa soļiem izpildītu piemēru!
Piemērs:
Saskaiti 46 + 8
+1468¯..4                 
6 vieni plus 8 vieni ir 14 vieni ir 1 desmits un 4 vieni.
  
4 raksta zem vieniem, bet 1 desmitu patur prātā vai raksta virs desmitiem.
+1468¯54     
 
4 desmiti plus 1 desmits ir 5 desmiti
  
5 desmitus raksta zem desmitiem.
  
Iegūta summa: 5 desmiti un 4 vieni jeb 54.
 
  Lai veicas, risinot uzdevumus!
 
Atsauce:
Matemātika 3.klasei/Ilga Valtasa - Rīga: Pētergailis, 2009. - 112 lpp.- izmantotā literatūra: 102.-103. lpp.