Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Laiks, laika mērīšana Laiks, laika mērīšana.
2. Pulkstenis ar romiešu cipariem Romiešu cipari no 1 - 12
3. Pulksteņi Saules pulkstenis. Klepsidra. Mehāniskie pulksteņi. Atompulkstenis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika intervāls 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ No stundām atņem stundas, no minūtēm - minūtes.
2. Romiešu cipari (1 - 12) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Pāreja no arābu uz romiešu cipariem un otrādi, 2 jautājumi.
3. Stundas un minūtes 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pāreja no stundām uz minūtēm.
4. Stundas, minūtes vai sekundes 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pāreja no lielākiem laika mēriem uz mazākiem.
5. Nedēļas un dienas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pāreja no lielākiem mēriem uz mazākiem.
6. Gadi un mēneši 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pāreja no lielākiem mēriem uz mazākiem.
7. Laika mēru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lai saskaitītu, pāreja no stundām uz minūtēm, vai no minūtēm uz sekundēm.
8. Garais gads 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaki, kurš ir garais gads!
9. Dienas garums 2. izziņas līmenis augsta 3♦ Dienas garuma aprēķināšana no ausmas līdz rietam.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika noteikšana, pieliekot laika intervālu Citi vidēja 1♦ 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei
2. Laika aprēķināšana Citi vidēja 9♦ Pulksteņa laika noteikšana. 5 darbības. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika rēķini 00:00:00 vidēja 12♦