Teorija

Uzdevumi

1. Laika intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Romiešu cipari (1 - 12)

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Stundas un minūtes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Stundas, minūtes vai sekundes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Nedēļas un dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Gadi un mēneši

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Laika mēru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Garais gads

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Dienas garums

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Laika noteikšana, pieliekot laika intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Testi

1. Laika rēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli