Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3 2♦
2. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3 (grūtāka) 3♦
3. Reizina divus divciparu skaitļus I 1♦
4. Reizina trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli 1♦