Teorija

Uzdevumi

1. Reizināšana ar pilniem desmitiem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Reizināšana ar pilniem simtiem

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Reizināšana ar pilniem tūkstošiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar 2 vai 3 (grūtāka)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Reizina divus divciparu skaitļus I

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Reizina divus divciparu skaitļus II

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Reizina divus divciparu skaitļus III

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Divi divciparu skaitļi teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Reizina trīsciparu skaitli ar divciparu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Reizināšana stabiņā

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli