Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Garuma mērvienības (no lielākām uz mazākām).
2. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Garuma mērvienības (no lielākām uz mazākām).
3. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Garuma mērvienības (no mazākām uz lielākām).
4. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Garuma mērvienības (no mazākām uz lielākām).
5. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
6. Masas mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masas mērvienības (no lielākām uz mazākām).
7. Masas mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Mēru pārveidošana- tonnas, centneri, grami.
8. Masas mērvienību pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masas mērvienības (no mazākām uz lielākām).
9. Garuma mēru pārveidojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ m, dm, cm, mm
10. Masas mērvienības (no mazākām uz lielākām) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
11. Masas mērvienību pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masas mērvienības (no lielākām uz mazākām).
12. Masas mērvienības (no lielākām uz mazākām) 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ t, kg, cnt, kg, g
13. Masas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Masa (svars) - tonnas, centneri, grami.
14. Masas mērvienības teksta uzdevumā I 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Masas mērvienības, kg, g, summa
15. Masas mērvienības teksta uzdevumā II 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ kg, g pāreja, par lielāks.
16. Mērvienību pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Garums (attālums)

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimālie mēri Citi vidēja 1♦ 1p. (2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Garums (attālums) - metros.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības Citi vidēja 1♦ Garuma mērvienības (km,m,dm).
2. Garuma mērvienības Citi vidēja 1♦ Garuma mērvienības (no mazākām uz lielākām).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības 00:00:00 vidēja 5♦ Garuma mērvienības, taisnstūra perimetrs.