Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Garuma mērvienības (no lielākām uz mazākām).
2. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Garuma mērvienības (no lielākām uz mazākām).
3. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Garuma mērvienības (no mazākām uz lielākām).
4. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Garuma mērvienības (no mazākām uz lielākām).
5. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
6. Masas mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masas mērvienības (no lielākām uz mazākām).
7. Masas mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mēru pārveidošana- tonnas, centneri, grami.
8. Masas mērvienību pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masas mērvienības (no mazākām uz lielākām).
9. Garuma mēru pārveidojumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. m, dm, cm, mm
10. Masas mērvienības (no mazākām uz lielākām) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
11. Masas mērvienību pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masas mērvienības (no lielākām uz mazākām).
12. Masas mērvienības (no lielākām uz mazākām) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. t, kg, cnt, kg, g
13. Masas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masa (svars) - tonnas, centneri, grami.
14. Masas mērvienības teksta uzdevumā I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Masas mērvienības, kg, g, summa
15. Masas mērvienības teksta uzdevumā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. kg, g pāreja, par lielāks.
16. Mērvienību pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Garums (attālums)

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimālie mēri Citi vidēja 1p. 1p. (2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei) - Garums (attālums) - metros.

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības Citi vidēja 1p. Garuma mērvienības (km,m,dm).
2. Garuma mērvienības Citi vidēja 1p. Garuma mērvienības (no mazākām uz lielākām).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērvienības 00:00:00 vidēja 5p. Garuma mērvienības, taisnstūra perimetrs.