Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļa kaimiņi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Skaitļa pieraksts tūkstošos

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Skaitļa pieraksts tūkstošos, ja nav nosaukti desmiti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Tūkstošu pieraksts, ja nav nosaukti simti un desmiti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Skaitlis tūkstošos daļēji dots ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Skaitlis tūkstošos dots ar vārdiem. Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Skaitlis ar vairākiem tūkstošiem dots ar vārdiem. Pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Cik tūkstošu ir skaitlī?

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Skaitļi pēc kārtas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Eksāmenu uzdevumi

1. No cipariem veido skaitli (2006. g. ieskaite 6.kl.)

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Lielu skaitļu pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli