Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Salasīto ābolu starpība 7♦
2. Laiku starpība pārgājienā 6♦