Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas 4. klases matemātikā ISEC programmas fragments.
3. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas skaitītājs un saucējs Daļas jēdziens.
2. Parasto daļu salīdzināšana
3. Pamatdaļas jēdziens

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Daļas dota ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prasme uzrakstīt daļu, ja tā nosaukta ar vārdiem.
3. Daļas taisnstūrī. Izvēlies atbildi! 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atbilžu varianti.
4. Daļas noteikšana no zīmējuma 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prasme noteikt skaitītāju un saucēju (šokolādes).
5. Daļas riņķī 1. izziņas līmenis zema 2♦ Daļas saskatīšana riņķī.
6. Daļas no divciparu skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Aprēķināt daļu no skaitļa (desmitos).
7. Daļa no neliela skaitļa teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prasme noteikt daļu no veselā.
8. Daļas no garuma vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt daļu no dotās vienības (simtos) (m, cm, dm, mm).
9. Daļas no laukuma vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt daļu no dotās vienības (simtos) (āri, ha).
10. Daļas no masas vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt daļu no dotās vienības (simtos) (kg, c).
11. Daļas no laika vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Noteikt daļu no stundas/min.
12. Daļas no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļas noteikšana, soļos divi skaidrojumi.
13. Daļas no masas vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Noteikt daļas no dotās vienības (tūkstošos) (t,kg,g).
14. Daļu salīdzināšana, ja saucēji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atšķirīgi tikai skaitītāji.
15. Daļas aprēķināšana no ceļa 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dots ceļš (km), jāparēķina daļa un atlikušais ceļš. Zīm.
16. Daļas teksta uzdevumā par grāmatas lpp. 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Stukturēts uzdevums. Divas darbības (daļas aprēķināšana un atņemšana).
17. Daļas teksta uzdevumā par eiro un centiem 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Daļas aprēķināšana, atņemšana, eiro un centu pārveidošana sākumā un beigās.
18. Daļas teksta uzdevumā par taisnstūra perimetru 2. izziņas līmenis augsta 4♦ Jāaprēķina platums un perimetrs.
19. Veselā noteikšana, ja dota pamatdaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Teksta uzdevums par ceļa kopīgo garumu. Viena darbība.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Noteikt daļu no stundas/min Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Daļas iekrāsošana Citi vidēja 2♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
3. Daļas noteikšana teksta uzdevumā. Citi vidēja 1♦ 2010. gada valsts ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļu atkārtojums 00:00:00 vidēja 11♦ Uzdevumi par pamatdaļu uzrakstīšanu, aprēķināšanu, salīdzināšanu.
2. Daļa zīmējumā. Salīdzināšana 00:00:00 zema 7♦ Izpratne par daļu no veselā.
3. Daļas aprēķināšana 00:00:00 vidēja 13♦ Daļas aprēķināšana no veselā (skaitļi, mēri).
4. 3 veidu uzdevumi par daļām 00:00:00 augsta 10♦ Noteikt veselo, ja zināma tā daļa, viena skaitļa attiecība pret otru, daļa no veselā.