Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Trīsciparu skaitlim pieskaita trīsciparu skaitli rakstos 1♦
2. No trīsciparu skaitļa atņem trīsciparu skaitli ar aizņemšanos 2 reizes 2♦
3. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar vieniem. Divu ciparu paturēšana atmņā 2♦
4. Trīsciparu skaitļa dalīšana ar vieniem (no 2 līdz 4) rakstos 1♦