Grūtības pakāpe:
06:00:00

Visi uzdevumi:

10♦
1. Garuma mēru pārveidošana, m, cm 2♦
2. Diennakts un minūšu pārvēršana stundās 4♦
3. Grami, kilogrami, centneri, tonnas. 2 veidu dalīšana ar 2; 5; 10 4♦