Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Garuma mēri. Milimetri, centimetri, decimetri, metri, kilometri
2. Masa. Grami, kilogrami, centneri, tonnas
3. Laika mēri Sekunde, minūte, stunda, diennakts, nedēļa, mēnesis, gads.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mēri. Garumu salīdzināšana.
2. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
3. Garuma mēru pārveidošana, m, cm 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Metri un centimetri
4. Garuma mēru saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Decimetru un centimetru saskaitīšana
5. Garuma mēru pārveidošana, cm, dm par mm 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Decimetru un centimetru pārveidošana par milimetriem.
6. Diennakts un minūšu pārvēršana stundās 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
7. Grami, kilogrami, centneri, tonnas. 2 veidu dalīšana ar 2; 5; 10 2. izziņas līmenis augsta 4p.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laiks un cena Citi vidēja 6p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
2. Mēri Citi vidēja 8p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
3. Masas aprēķināšana gramos tabulā Citi augsta 10p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
4. Cenu salīdzināšana Citi augsta 2p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērvienības 06:00:00 vidēja 10p. Vai proti pārveidot mērvienības?