Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Garuma mēri. Milimetri, centimetri, decimetri, metri, kilometri
2. Masa. Grami, kilogrami, centneri, tonnas
3. Laika mēri Sekunde, minūte, stunda, diennakts, nedēļa, mēnesis, gads.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Mēri. Garumu salīdzināšana.
2. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
3. Garuma mēru pārveidošana, m, cm 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Metri un centimetri
4. Garuma mēru saskaitīšana 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Decimetru un centimetru saskaitīšana
5. Garuma mēru pārveidošana, cm, dm par mm 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Decimetru un centimetru pārveidošana par milimetriem.
6. Diennakts un minūšu pārvēršana stundās 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
7. Grami, kilogrami, centneri, tonnas. 2 veidu dalīšana ar 2; 5; 10 2. izziņas līmenis augsta 4♦

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laiks un cena Citi vidēja 6♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
2. Mēri Citi vidēja 8♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
3. Masas aprēķināšana gramos tabulā Citi augsta 10♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
4. Cenu salīdzināšana Citi augsta 2♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērvienības 06:00:00 vidēja 10♦ Vai proti pārveidot mērvienības?