Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d 3♦
2. Saistītais pieraksts ar iekavām. (ab+c):d 3♦
3. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(c-d) 3♦