Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saistītais pieraksts Kā risina saistītajā pierakstā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saistītais pieraksts bez iekavām 1. izziņas līmenis zema 1p. Divas darbības: atņemšana un reizināšana. a-bc.
2. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-cd 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trīs darbības: reizināšanas un atņemšana. ab-cd. Strukturēts.
3. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, dalīšana. Strukturēts.
4. Saistītais pieraksts ar iekavām. (ab+c):d 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, dalīšana. Strukturēts.
5. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-c-d 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: reizināšana un atņemšanas. Strukturēts.
6. Saistītais pieraksts ar iekavām. ab-(c-d) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: reizināšana un atņemšanas. Strukturēts.
7. Saistītais pieraksts bez iekavām. a+b:c-m 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: dalīšana, saskaitīšana, atņemšana. Strukturēts.
8. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(c-d) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: reizināšana, saskaitīšana, atņemšana. Strukturēts uzdevums.
9. Saistītais pieraksts bez iekavām. a:b+c:d 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: saskaitīšana un dalīšanas.
10. Saistītais pieraksts ar iekavām. a:b+(c-d) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 3 darbības: dalīšana, saskaitīšana un atņemšana.
11. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(a-b)+e 2. izziņas līmenis augsta 3p. Četras darbības: saskaitīšanas, atņemšana, dalīšana.
12. Saistītais pieraksts ar iekavām. a:b+cd-e 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 4 darbības.
13. Saistītais pieraksts ar vārdiem 1 2. izziņas līmenis augsta 4p. Dots ar vārdiem. Trīs darbības.
14. Saistītais pieraksts ar vārdiem 2 2. izziņas līmenis augsta 3p. Dots ar vārdiem. Divas darbības.
15. Saistītais pieraksts ar vārdiem 3 2. izziņas līmenis augsta 5p. Vārdiska izteiksme. Trīs darbības.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kalendārs Citi vidēja 1p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
2. Teksta uzdevums. "Reizes vairāk" Citi vidēja 1p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
3. Salīdzināšana ar aprēķiniem Citi vidēja 7p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
4. Taisnstūris. Perimetrs Citi vidēja 4p. 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saistītais pieraksts 1 00:00:00 vidēja 10p. Vai proti aprēķināt izteiksmes rezultātu?
2. Saistītais pieraksts 2 00:00:00 vidēja 9p. Vai proti risināt saistītā pierakstā?
3. Saistītais pieraksts ar vārdiem 00:00:00 vidēja 9p. Vai saproti darbības ar vārdiem?