Teorija

Uzdevumi

1. Aizstāj saskaitīšanu ar reizināšanu un aprēķini

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Aizstāj reizināšanu ar saskaitīšanu un aprēķini

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 4 un 5

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 6 un 7

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Mācies reizrēķinu, reizinot ar 8 un 9

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Vairākas reizināšanas, lai aizpildītu tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
7. Reizrēķins teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Nosaki reizinātāju trīs vienādojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Reizini un saskaiti kopā. Kartupeļu vagas.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Sareizini, lai noteiktu kopīgo čiekuru skaitu

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
11. Reizini un saskaiti kopā. Koki parkā.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Reizini un atņem. Skaitļu starpība.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Reizini un saskaiti. Nepieciešamā nauda.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Reizini un aprēķini trūkstošo vai pārpalikumu. Nauda.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
15. Reizini un aprēķini trūkstošo vai pārpalikumu. Krēsli.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Risini saistītā pierakstā. a-bc

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Risini saistītā pierakstā. (a-b)c

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Aprēķini, pārvietojot reizinātājus

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
19. Kopējais kāju skaits dažādām radībām

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
20. Cietais rieksts par vienu otram sekojošu skaitļu reizinājumu

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Testi

1. Reizrēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Reizināšana teksta uzdevumos

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli