Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-cd 3♦
2. Saistītais pieraksts (a-b)(c-d) 1♦
3. Saistītais pieraksts (a+b)(c:d) 3♦