Teorija

Uzdevumi

1. Reizināšana ar desmitiem

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Summas reizināšana ar vieniem. Strukturēts uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Reizināšana ar divciparu skaitli līdz 19

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Reizināšana ar divciparu skaitli. Strukturēts uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5♦
5. Divciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Vienkāršs teksta uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Teksta uzdevums 2 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Teksta uzdevums. Summa reiz skaitlis. 3 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Teksta uzdevums. Divu reizinājumu summa. 3 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
10. Saistītais pieraksts (a+b)(c:d)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Saistītais pieraksts (a-b)(c-d)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
12. Teksta uzdevums par pirkšanu. 3 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
13. Nezināmā reizinātāja aprēķināšana, burts

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Eksāmenu uzdevumi

1. Darbības izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Darbība ar simbolu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Reizināšana ārpus reizrēķina

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Teksta uzdevumi ar reizināšanu ārpus reizrēķina

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
3. Saistītais pieraksts ar reizināšanu ārpus reizrēķina

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli