Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas 3. klases matemātikas programmā VISC programmu paraugi.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas skaitītājs un saucējs Daļas jēdziens.
2. Pamatdaļas jēdziens Pamatdaļas, daļas jēdziens, vienādas daļas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Pamatdaļa zīmējumā 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nosaka pamatdaļu no dota zīmējuma (četrstūri).
3. Pamatdaļas veselajā 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izpratne par pamatdaļu skaitu vienā veselā.
4. Pamatdaļa no skaitļa 2. izziņas līmenis zema 1♦ Aprēķina pamatdaļu. Nepieciešamas reizrēķina zināšanas.
5. Pamatdaļa no skaitļa līdz 100 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķina pusi vai trešdaļu no skaitļa līdz 100. Jāprot dalīt divciparu skaitli ar 2 un 3.
6. Piektdaļa no skaitļa līdz 100 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Aprēķina piektdaļu no skaitļa līdz 100. Jāprot dalīt divciparu skaitli ar 5.
7. Pamatdaļa no garuma vienības (desmitos) 1. izziņas līmenis zema 2♦ Izpratne par to, ko nozīmē aprēķināt pamatdaļu.
8. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 2♦ Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību.
9. Pamatdaļu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pamatdaļas (noteikt, kura lielāka). Skaidrojumā zīmējums.
10. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Izpratne par pamatdaļu iegūšanu, salīdzināšanu.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas Citi vidēja 1♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
2. Daļas iekrāsošana Citi vidēja 2♦ 3. kl. Valsts ieskaite 2012. gadā. Matemātika.
3. Nogriežņa garums, to daļas un salīdzināšana Citi augsta 6♦ 3. klases Valsts ieskaite matemātikā 2011. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas jēdziens 00:00:00 vidēja 7♦
2. Pamatdaļa no veselā 00:00:00 vidēja 3♦