Teorija

Uzdevumi

1. Summas dalīšana ar skaitli. Strukturēts

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Teksta uzdevums. Summas dalīšana ar skaitli. 3 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Teksta uzdevums. 3 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli. Saskaitāmo izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli galvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Vienkāršs teksta uzdevums. Cik reižu mazāk?

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Teksta uzdevums ar dalīšanu un loģisku secinājumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Nezināmā dalāmā aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Teksta uzdevums par vienības cenu. 3 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
10. Teksta uzdevums par pirkuma apjomu. 4 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

5♦
11. Algas aprēķināšana katram, ja zināma summa un stundu skaits. 4 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Saistītais pieraksts a:bc

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Saistītais pieraksts (a+b):cd

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Saistītais pieraksts a:bc-d+e

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Divciparu skaitļa dalīšana ar divciparu skaitli. Izmantojot reizināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Nezināmā aprēķināšana x:a:b=c

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

1. Dalīšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Dalīšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦

Metodiskie materiāli