Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Uzrakstīt reizināšanu ar saskaitīšanu 2p.
2. Reizrēķins. Reizināšana ar 2 un 3 1p.
3. Reizrēķins. Reizināšana ar 6 un 7 1p.
4. Reizrēķins. Reizināšana ar 8 un 9 1p.
5. Teksta uzdevums par zemenēm. Reizrēķina pārbaude 2p.