Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Uzrakstīt reizināšanu ar saskaitīšanu 2♦
2. Reizrēķins. Reizināšana ar 2 un 3 1♦
3. Reizrēķins. Reizināšana ar 6 un 7 1♦
4. Reizrēķins. Reizināšana ar 8 un 9 1♦
5. Teksta uzdevums par zemenēm. Reizrēķina pārbaude 2♦