Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizināšanas darbība Reizināšanas darbība. Reizinātāji, reizinājums.
2. Reizrēķins Reizrēķina tabula

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzrakstīt saskaitīšanu ar reizināšanu 1. izziņas līmenis zema 2♦
2. Uzrakstīt reizināšanu ar saskaitīšanu 1. izziņas līmenis zema 2♦
3. Atrast vienādos saskaitāmos, ja dota summa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
4. Reizrēķins. Reizināšana ar 2 un 3 1. izziņas līmenis zema 1♦
5. Reizrēķins. Reizināšana ar 4 un 5 1. izziņas līmenis zema 1♦
6. Reizrēķins. Reizināšana ar 6 un 7 1. izziņas līmenis zema 1♦
7. Reizrēķins. Reizināšana ar 8 un 9 1. izziņas līmenis zema 4♦
8. Reizrēķins. Darbības tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 5♦
9. Teksta uzdevums par zemenēm. Reizrēķina pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
10. Reizināšana ar nezināmajiem. 3. izziņas līmenis augsta 2♦ Darbības locekļu nosaukumi.
11. Reizrēķins. Noteikt nezināmā burta vērtību 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
12. Reizinājumu salīdzināšana, ja izmantots parametrs 3. izziņas līmenis augsta 2♦
13. Teksta uzdevums par produktu pirkšanu. 2 darbības 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
14. Teksta uzdevums par kartupeļu kastēm. 2 darbības 2. izziņas līmenis augsta 4♦
15. Teksta uzdevums par naudas atlikumu. 4 darbības 2. izziņas līmenis augsta 4♦

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizrēķins 00:00:00 vidēja 7♦ Pārbaudi savas reizrēķina zināšanas!
2. Reizrēķins ar nezināmiem 00:00:00 vidēja 8♦ Vai labi zini reizrēķinu?
3. Reizrēķins teksta uzdevumos 00:00:00 vidēja 8♦ Vai proti pielietot reizrēķinu teksta uzdevumos?