Teorija

Uzdevumi

1. Uzrakstīt saskaitīšanu ar reizināšanu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Uzrakstīt reizināšanu ar saskaitīšanu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Atrast vienādos saskaitāmos, ja dota summa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Reizrēķins. Reizināšana ar 2 un 3

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Reizrēķins. Reizināšana ar 4 un 5

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Reizrēķins. Reizināšana ar 6 un 7

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Reizrēķins. Reizināšana ar 8 un 9

Grūtības pakāpe: zema

4♦
8. Reizrēķins. Darbības tabulā

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
9. Teksta uzdevums par zemenēm. Reizrēķina pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Reizināšana ar nezināmajiem.

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
11. Reizrēķins. Noteikt nezināmā burta vērtību

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Reizinājumu salīdzināšana, ja izmantots parametrs

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
13. Teksta uzdevums par produktu pirkšanu. 2 darbības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
14. Teksta uzdevums par kartupeļu kastēm. 2 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
15. Teksta uzdevums par naudas atlikumu. 4 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

4♦

Testi

1. Reizrēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Reizrēķins ar nezināmiem

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
3. Reizrēķins teksta uzdevumos

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli