Teorija

Uzdevumi

1. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni?

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Garumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Garuma mēri. Centimetru un milimetru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Laika mēri. Stundu un minūšu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Darbības ar stundām un minūtēm vienas stundas robežās

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Masas aprēķināšana tekstā ar saskaitīšanu un loģiskiem spriedumiem

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
10. Naudas vienību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli