Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Transcendenta sistēma 2p.
2. Sistēma ar diviem eksponentvienādojumiem. Vjeta teorēma 5p.