Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Transcendenta sistēma 2♦
2. Sistēma ar diviem eksponentvienādojumiem. Vjeta teorēma 5♦