Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Vienādojumu sistēma ar substitūciju. Divi logaritmiskie vienādojumi 1p.
2. Transcendenta sistēma 4p.