28.
maijā
Eksāmens VĒSTURĒ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Kvadrātnevienādība, D>0 1p.
2. Vienkārša nevienādību sistēma 2 2p.
3. Intervālu metode reizinātājos sadalītai nevienādībai 2 2p.
4. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) 1 3p.
5. Logaritmiskā nevienādība, kvadrātnevienādība 2 1p.