Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Kvadrātnevienādība, D>0 1♦
2. Vienkārša nevienādību sistēma 2 2♦
3. Intervālu metode reizinātājos sadalītai nevienādībai 2 2♦
4. Eksponentnevienādība (grafiskā metode) 1 3♦
5. Logaritmiskā nevienādība, kvadrātnevienādība 2 1♦