Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11♦
1. Augstākas pakāpes vienādojums I 3♦
2. Trigonometriskais vienādojums, sadalot reizinātājos (ar cos un ctg) 4♦
3. Reizinājuma vienādība ar 0, ar trigonometriju (grūts) 4♦