Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Vienādojumi un nevienādības, to sistēmas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojums ar 2 mainīgajiem Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana
2. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
3. Nevienādību sistēma ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
4. Papildus materiāli par vienādībām un nevienādībām Palīdzība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs iracionāls vienādojums 1 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vienkārša iracionāla vienādojuma atrisināšana
2. Iracionāla vienādojuma atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Iracionāla vienādojuma atrisināšana (kvadrātu formula)
3. Iracionāls vienādojums, kurā divreiz kāpina kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Iracionāls vienādojums, kurā kāpina divas reizes
4. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 1 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saknes salīdzināšana ar 0 (1)
5. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 2 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Saknes salīdzināšana ar 0 (2)
6. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Saknes salīdzināšana ar skaitli
7. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses 1 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienādojums, kuru risina logaritmējot abas vienādojuma puses.
8. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses 2 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vienādojuma atrisināšana logaritmējot abas vienādojuma puses
9. Vienādojums ar 2 mainīgajiem, no kuriem 1 jau dots 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Atrisinājuma noteikšana, ja dots 1 mainīgais
10. Vienādojums ar 2 mainīgajiem, derīga atrisinājuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 1♦ Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisinājuma noteikšana
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
12. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi
13. Nevienādību sistēma ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
14. Augstākas pakāpes vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Augstākas pakāpes vienādojuma atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu
15. Trigonometriskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos (ar sin un cos)
16. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Logaritmiskā vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos
17. Logaritmiskais vienādojums, sakņu skaita noteikšana grafiski 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Logaritmiskais vienādojums, sakņu skaita noteikšana
18. Eksponentnevienādība, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Eksponentnevienādība
19. Trigonometriskais vienādojums, substitūciju metode 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (sin)
20. Eksponentvienādojums, substitūciju metode 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Eksponentvienādojuma reducēšana par algebrisku vienādojumu
21. Kvadrātvienādojums, substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Kvadrātvienādojums ar binoma apzīmēšanu
22. Lineāra nevienādība ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Lineāra nevienādība ar parametru
23. Divu iracionālu vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Divu iracionālu vienādojumu sistēma.
24. Iracionāla nevienādība, intervālu metode (ārpus standarta) 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Intervālu metodes pielietošana iracionālas nevienādības atrisināšanā. *Ārpus vidusskolas standarta.
25. Iracionālas nevienādības atrisināšana (ārpus standarta, grūts!) 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Iracionālas nevienādības atrisināšana. *Ārpus vidusskolas standarta. Grūts!
26. Iracionāls vienādojums ar moduļa izmantošu (augsta grūtība) 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Iracionāla vienādojuma atrisināšana, izmantojot moduli (papilduzdevums-augstas grūtības pakāpes uzdevums)
27. Nevienādība un aritmētiskā progresija. 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Uzdevums ar nevienādību un aritmētisko progresiju.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāls vienādojums (2015. g.12. kl. eksāmens) Citi zema 1♦ Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Vienkāršs iracionāls vienādojums (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2♦ 1.daļas 18.uzdevums.
3. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2♦ Nevienādību sistēmas sastādīšana, ja dotas varbūtības (sākums 3. daļas 12. uzdevumam)
4. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā, veselie risinājumi (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 7♦ 3.daļas 12.uzdevums. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem sastādīšana un atrisināšana, ja dotas varbūtības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāli vienādojumi 00:00:00 vidēja 4♦ Pārbaudi prasmi risināt iracionālus vienādojumus un vienkāršas iracionālas nevienādības!
2. Vienādojumi un nevienādības 00:00:00 vidēja 4♦ Vienkāršs tests par vienādojumiem un nevienādībām ar 2 mainīgajiem
3. Vienādojumi un nevienādības 00:00:00 vidēja 4♦ Pārbaudi savas zināšanas par grafisko metodi!
4. Sadalīšana reizinātājos 00:00:00 vidēja 11♦ Pārbaudi, vai proti atrisināt vienādojumu, sadalot to reizinātājos!
5. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 7♦ Pārbaudi, vai proti substitūcijas metodi (apzīmēšana)!
6. Nevienādības 00:00:00 vidēja 9♦ Pārbaudi prasmi risināt nevienādības ( ar vienu mainīgo)!