Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Vienādojumi un nevienādības, to sistēmas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojums ar 2 mainīgajiem Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana
2. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
3. Nevienādību sistēma ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
4. Papildus materiāli par vienādībām un nevienādībām Palīdzība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs iracionāls vienādojums 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienkārša iracionāla vienādojuma atrisināšana
2. Iracionāla vienādojuma atrisināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Iracionāla vienādojuma atrisināšana (kvadrātu formula)
3. Iracionāls vienādojums, kurā divreiz kāpina kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Iracionāls vienādojums, kurā kāpina divas reizes
4. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saknes salīdzināšana ar 0 (1)
5. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar nulli 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saknes salīdzināšana ar 0 (2)
6. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saknes salīdzināšana ar skaitli
7. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienādojums, kuru risina logaritmējot abas vienādojuma puses.
8. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienādojuma atrisināšana logaritmējot abas vienādojuma puses
9. Vienādojums ar 2 mainīgajiem, no kuriem 1 jau dots 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisinājuma noteikšana, ja dots 1 mainīgais
10. Vienādojums ar 2 mainīgajiem, derīga atrisinājuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisinājuma noteikšana
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
12. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi
13. Nevienādību sistēma ar 2 mainīgajiem, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
14. Augstākas pakāpes vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Augstākas pakāpes vienādojuma atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu
15. Trigonometriskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos (ar sin un cos)
16. Logaritmiskais vienādojums, sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritmiskā vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos
17. Logaritmiskais vienādojums, sakņu skaita noteikšana grafiski 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritmiskais vienādojums, sakņu skaita noteikšana
18. Eksponentnevienādība, grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Eksponentnevienādība
19. Trigonometriskais vienādojums, substitūciju metode 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana ar substitūciju (sin)
20. Eksponentvienādojums, substitūciju metode 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Eksponentvienādojuma reducēšana par algebrisku vienādojumu
21. Kvadrātvienādojums, substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kvadrātvienādojums ar binoma apzīmēšanu
22. Lineāra nevienādība ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Lineāra nevienādība ar parametru
23. Divu iracionālu vienādojumu sistēma 2. izziņas līmenis augsta 2p. Divu iracionālu vienādojumu sistēma.
24. Iracionāla nevienādība, intervālu metode (ārpus standarta) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Intervālu metodes pielietošana iracionālas nevienādības atrisināšanā. *Ārpus vidusskolas standarta.
25. Iracionālas nevienādības atrisināšana (ārpus standarta, grūts!) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Iracionālas nevienādības atrisināšana. *Ārpus vidusskolas standarta. Grūts!
26. Iracionāls vienādojums ar moduļa izmantošu (augsta grūtība) 2. izziņas līmenis augsta 2p. Iracionāla vienādojuma atrisināšana, izmantojot moduli (papilduzdevums-augstas grūtības pakāpes uzdevums)
27. Nevienādība un aritmētiskā progresija. 2. izziņas līmenis augsta 5p. Uzdevums ar nevienādību un aritmētisko progresiju.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāls vienādojums (2015. g.12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
2. Vienkāršs iracionāls vienādojums (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2p. 1. daļas 18. uzdevums.
3. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 2p. Nevienādību sistēmas sastādīšana, ja dotas varbūtības (sākums 3. daļas 12. uzdevumam)
4. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā, veselie risinājumi (2009. g.12. kl. eksāmens) Citi vidēja 7p. 3. daļas 12. uzd. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem sastādīšana un atrisināšana, ja dotas varbūtības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāli vienādojumi 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi prasmi risināt iracionālus vienādojumus un vienkāršas iracionālas nevienādības!
2. Vienādojumi un nevienādības 00:00:00 vidēja 4p. Vienkāršs tests par vienādojumiem un nevienādībām ar 2 mainīgajiem
3. Vienādojumi un nevienādības 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi savas zināšanas par grafisko metodi!
4. Sadalīšana reizinātājos 00:00:00 vidēja 11p. Pārbaudi, vai proti atrisināt vienādojumu, sadalot to reizinātājos!
5. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai proti substitūcijas metodi (apzīmēšana)!
6. Nevienādības 00:00:00 vidēja 9p. Pārbaudi prasmi risināt nevienādības ( ar vienu mainīgo)!