Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Lodes šķēlums ar plakni 2♦
2. Lodes tilpums 3♦
3. Lodes segments 2♦
4. Lodes virsma 1♦