Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Konusa definīcija Konusa elementi
2. Konuss Konusa aksiālšķēlums
3. Konusa virsmas izklājums Konusa virsmas un tilpuma formulas. Konusa rādiusa un izklājuma leņķa izteikšana.
4. Nošķelts konuss Nošķelta konusa definīcija, elementi, tilpums, virsma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusa elementi 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Konusa elementu noteikšana, bez aprēķiniem.
2. Konusa virsmas aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Sānu virsmas, pamata un pilnas virsmas laukuma aprēķināšana. Dots rādiuss un augstums.
3. Konusa izklājums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Konusa rādiusa aprēķināšana no izklājuma. R izteikšana no formulām.
4. Konusa tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Konusa tilpuma aprēķināšana no aksiālšķēluma. Lieto sakarības taisnleņķa trijstūrī.
5. Torņa jumta virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Konusa virsmas laukuma aprēķināšana, dots diametrs, jālieto Pitagora teorēma.
6. Nošķelta konusa veidule 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nošķelta konusa veidules aprēķināšana, ja doti rādiusi un augstums. Pitagora teorēma.
7. Nošķelts konuss 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nošķelta konusa virsmas laukums, tikai formulu lietojums.
8. Nošķelta konusa tilpums 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Nošķelta konusa tilpuma aprēķināšana, tikai formulas lietojums.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusa elementi un tilpums (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa
2. Konusa tilpums (2013. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. 12. klases eksāmens matemātikā 2. daļa
3. Paralēlie šķēlumi konusā (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3p. 2. daļas 4.uzd. Laukumu attiecības izmantošana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konuss 00:15:00 vidēja 9p. Konusa elementi, virsmas laukums, tilpums, izklājums.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Konusa izklājums 00:15:00 vidēja 5p. 1. Teorija. 2. Konusa sānu virsmas izklājuma parametru saistība ar konusu 3. Rādiusa izteikšana, ja dots izklājums.
2. Konuss 00:10:00 vidēja 7p. 1.Teorija. 2. Formulu izvēle. 3. Definīcijas izpratne. 4. Konusa virsmas, H un V aprēķināšana, ja dots aksiālšķēlums.
3. Nošķelts konuss 00:10:00 vidēja 9p. 1.Teorija. 2. Nošķelta konusa veidules aprēķināšana (Pitagora teorēma).3., 4. Virmas laukuma un tilpuma aprēķināšana, ja visi elementi ir doti.