Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Cilindra šķēlums ar plakni 1♦
2. Cilindra sānu virsma 2♦
3. Cilindra tilpums (2009. g. 12. kl. eksāmens) 1♦
4. Cilindra rādiuss (2009. g. 12. kl. eksāmens) 3♦