Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Rotācijas ķermeņi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilindra definīcija Cilindra definīcija, veidule, augstums, rādiuss.
2. Cilindra aksiālšķēlums Cilindra aksiālšķēlums, tā malu garumi.
3. Cilindra šķēlums ar plakni Cilindra šķēlums ar plakni, kas paralēla rotācijas asij.
4. Cilindra sānu virsma un tilpums Cilindra virsmas un tilpuma aprēķināšanas formulas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnijas garums un riņķa laukums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prasme atrast un pielietot formulas. Atkārtojums no pamatskolas
2. Cilindra virsmas laukums un tilpums 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Dots rādiuss un augstums.
3. Cilindra sānu virsma 1. izziņas līmenis zema 2♦ Cilindra sānu virsmas aprēķināšana no aksiālšķēluma, kas ir kvadrāts.
4. Rotācijas ķermeņa tilpums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Cilindra tilpuma aprēķināšana, ja kvadrāts rotē ap malu.
5. Cilindriska virsma 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pagraba liektās virsmas aprēķināšana.
6. Cilindra izklājums 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Cilindra rādiusa aprēķināšana no cilindra izklājuma
7. Cilindra šķēlums ar plakni 1. izziņas līmenis zema 1♦ Cilindra šķēluma ar plakni veida noteikšana.
8. Cilindra šķēlums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Šķēluma laukuma un attāluma līdz asij aprēķināšana. Sakarība taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādu leņķis.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrs (2016. gada eksāmens) Citi vidēja 3♦ 2. daļas 2. uzd. Lieto Pitagora teorēmu, aprēķina cilindra pamata laukumu un pilnas virsmas laukumu
2. Cilindra tilpums (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1♦ 1.daļas 21.uzdevums
3. Cilindra rādiuss (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 3♦ 2.daļas 5.uzdevums. Cilindra rādiusa izrēķināšana no virsmas laukuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrs 00:15:00 vidēja 7♦ Cilindra aksiālšķēlums, sānu virsma, tilpums, vienādojuma sastādīšana.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindra virsma un tilpums 00:15:00 vidēja 3♦ 1. Teorija. 2. Cilindra virsmas aprēķināšana, ja rotē kvadrāts. 3.Teorija. 4. Cilindra V aprēķināšana, ja dots aksiālšķēlums.