Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Izpratnes jautājums par procentiem 1♦
2. Procenti no skaitļa (3 risinājuma veidi) 1♦
3. Izlietoto procentu saskaitīšana 2♦
4. Procenti no atlikuma 3♦
5. Procenti kā skaitļa daļa, proporcijas izmantošana 2♦